การรับประกันผลิตภัณฑ์และการบริการ

การรับประกันผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์และการบริการ

ผลิตภัณฑ์ เรามีความยินดีและความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในงานผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ในการหลุดร่อนของแผ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี และยังรวมไปถึงการบริการที่มีการรับประกันงานต่อลูกค้าและการเข้าไปดูแล Take Care และบริการ Service mind ต่อลูกค้า

**ยกเว้นกรณีที่ใช้งานผิดประเภท ชน หรือนำวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการเสียนอกเหนือจากตัวของผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการติดตั้ง ซ่อมแซมและได้รับบริการต่างๆ กรุณาติดต่อเรา