ลูกค้าของเรา

We have

ลูกค้าของเรา

ฟิวเจอร์วอลล์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ห้องเย็น (Clod room) ห้องคลีนรูม (Clean room) อุตสาหกรรมการผลิตด้านอาหาร งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลไม้ และอื่นๆอีกมากมาย

หากคุณต้องการติดตั้ง ซ่อมแซมและได้รับบริการต่างๆ กรุณาติดต่อเรา