ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
Future Wall Engineering

บริษัท เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ไทย พาเนล ซีสเต็มท์ จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิวเจอร์ วอลล์ เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด ปัจจุบันบริษัท มีพนักงาน และฝ่ายวิศวกรรม ช่างผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการติดตั้ง การผลิต และพนักงานของบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดี และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และงานบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

Entrepreneur of future wall

"บริษัท ฟิวเจอร์ วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นยอดและทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพเพื่อให้งาน ทุกโครงการของท่านสำเร็จด้วยคุณภาพงานที่ดีและรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด"

"มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน (Commit to develop products to meet the standards.) บริการประทับใจ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (Impressive service Accepted by customers.) ส่งเสริมบุคลากร (Improve personnel.) พร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (And continuous development.)"

17 ปี สำหรับการก่อตั้ง

ลักษณะของธุรกิจที่ประกอบการ

บริษัท ประกอบธุรกิจ ทางด้าน การผลิตและติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป สำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ผนังเบา บริษัท มีทีมวิศวกร,ทีมงานผลิต และ ทีมงานฝ่ายบริการติดตั้งที่เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ ระบบการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ทางบริษัทมีระบบการผลิตที่ต่อเนื่องด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบเครื่อง Automatic และระบบเครื่อง Manual โดยเครื่องจักรทั้งสอง มีไว้เพื่อรองรับการผลิตที่เหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าใด

หากคุณต้องการติดตั้ง ซ่อมแซมและได้รับบริการต่างๆ กรุณาติดต่อเรา